Πολιτική απορρήτου

  Εντός του πεδίου εφαρμογής του νόμου, το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου κ.λπ. που έχετε μοιραστεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Θεωρείται Προσωπικά Δεδομένα.

  Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Σύμφωνα με το αίτημά σας για τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται οι επισκέπτες μας, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 6563 για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου, για να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω προώθησης, μάρκετινγκ, τηλεφώνου, γραπτών μηνυμάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. λαμβάνοντας τα διοικητικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται από το Νόμο σύμφωνα με το Νόμο, προκειμένου να αποστέλλετε εμπορικά ηλεκτρονικά μηνύματα με δεδομένα, φωνητικό και οπτικό περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς, όπως τηλεφωνικά κέντρα, συσκευές αυτόματων κλήσεων, συστήματα έξυπνης εγγραφής φωνής, υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σύντομων μηνυμάτων μέσω των διευθύνσεων επικοινωνίας σας. Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και άλλων αρχείων καταγράφεται και τηρείται για να υποβάλλεται στους σχετικούς δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.

  Προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικά ή/και φυσικά μέσα. Τα προσωπικά σας δεδομένα που παρέχονται και αποθηκεύονται από την εταιρεία μας θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στο περιβάλλον όπου αποθηκεύονται, κατά τη διάρκεια της νόμιμης περιόδου αποθήκευσης ή, αν δεν προβλέπεται τέτοια περίοδος, για την περίοδο που απαιτείται από το σκοπό επεξεργασίας. Όταν λήξει αυτή η περίοδος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταργηθούν από τον χώρο συγκέντρωσης δεδομένων της Εταιρείας μας με μεθόδους διαγραφής και καταστροφής.

  Κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων σας

  Δεν μοιράζεται τα κοινά δεδομένα σας με τρίτους, εκτός από τους σκοπούς της επικοινωνίας, της επικοινωνίας και της εμπορίας νέων προϊόντων που απελευθερώνονται από την Ino Machinery, εκτός αν απαιτείται από το νόμο.